Finansinės ataskaitos
Pasirinkite nuorodą ir spustelėkite ant jos , kad atsisiųsti
Pavadinimas Nuoroda Aiškinamasis raštas

2022 metai

2022 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos

2021 metai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Turto valdymo ir disponavimo juo ataskaita
2021 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
2021 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos

2020 metai

Turto valdymo ir disponavimo juo ataskaita
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2020 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos

2019 metai

2019 m. finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada
2019 m. finansinės veiklos ataskaitos
2019 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos

2018 metai

2018 m. metinės finansinės ataskaitos
2018 m.valstybės biudžeto ataskaitos
2018 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos

2017 metai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. valstybės biudžeto ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos