Mokymas visą gyvenimą
Leonardo da Vinci  mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0915
Facebook

Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose

Leonardo da Vinci  mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0915

Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras kartu su partneriais Utenos regioninio profesinio mokymo centru, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Anykščių technologijos mokykla, Zarasų žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centru nuo 2013 birželio 1 d. pradėjo vykdyti Mokymosi visą
gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą Nr. LdV-VETPRO-2013-LT-0915
“Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose”.Projekto metu 42 administracijos darbuotojai, tiesiogiai susiję su kokybės vadybos sistemos taikymu bei įstaigos valdymu, jos strategijos kūrimu ir įgyvendinimu vyks į savaites stažuotes Maltoje, Didžiojoje Britanijoje ir Ispanijoje, kur bus siekiama susipažinti su kokybės vadybos sistemos profesiniame mokyme diegimu ir naudojimu užsienio šalyse. Projekte numatyti tarpiniai partneriai Future Focus Ltd. (Malta), Training Vision Ltd. (Didžioji Britanija) ir International Education college TEMIS (Ispanijoje) yra atsakingi už darbinių vizitų organizavimą.Projekto tikslas – kelti Utenos apskrities profesinio mokymo įstaigų administracijos darbuotojų kvalifikacija kokybės vadybos sistemų taikyme bei supažindinti juos su kitų Europos šalių patirtimi ir gerąją praktiką naudojant kokybės vadybos sistemas profesiniame mokyme.Projekto trukmė – 13 mėnesių. Pradžia – 2013-06-01, pabaiga – 2014-06-30.Planuojami projekto rezultatai:
  1. 42 projekto dalyvių susipažins su Maltos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės kokybės vadybos sistemų taikymu ir gerąja praktika naudojant kokybės vadybos sistemas profesiniame mokyme,
  2. Dalyviai kels kvalifikacija Kokybės vadybos sistemų taikyme,
  3. Dalyviai susipažins su Maltos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais,
  4. Įgys tarptautinių projektų rengimo ir vykdymo tarptautinio mobilumo patirties;
  5. Dalyviai susipažinti su Maltos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės kultūra, papročiais, tradicijomis;
  6. Dalyviai užmegzti asmeninius kontaktus su šių šalių profesijos mokytojais, specialistais;
  7. Dalyviai patobulins profesinės anglų kalbos įgūdžius.
  8. Bus atliktas esamos kokybės vadybos sistemos koregavimas atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, darbo grupe bus parengtos rekomendacijos dėl kokybės vadybos sistemos taikymo tobulinimo kiekvienoje įstaigoje.
Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.
Jūs taip pat gali sudominti
Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi
Naujienos

Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi

Lapkričio 10 dieną tikslinė Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių grupė vyko į Adutiškio miestelį Švenčionių rajono savivaldybėje, 28 km į rytus nuo Švenčionių, prie kelio Švenčionys – Pastovys, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Šiame miestelyje gyvena ir darbuojasi stambų bitininkystės ūkį sukūręs buvęs mokyklos absolventas Aleksandras Pupkevičius su savo šeima.

Skaityti daugiau »