Kuriame Lietuvos ateitį
Nuo 2009 metų balandžio mėnesio Švenčionių profesinio rengimo centre vykdomas ES finansuojamas projektas „Integrali globos namų auklėtinių ruošimo savarankiškam gyvenimui sistema" Šį projektą parengė Vilniaus Caritas. Švenčionių Profesinio rengimo centras jame dalyvauja kaip partneris. Projekto trukmė - 2 metai. Jis tęsis iki 2011 m. balandžio 1 dienos. Šis projektas pradėtas rengti išsiaiškinus, kad globos namų jaunuoliams trūksta žinių apie darbo paieškos būdus, apie profesijos pasirinkimą. Jie nesijaučia pasiruošę pradėti savarankišką gyvenimą, dažnai negali susirasti darbo.
Facebook

Kuriame Lietuvos ateitį

Nuo 2009 metų balandžio mėnesio Švenčionių profesinio rengimo centre vykdomas ES finansuojamas projektas „Integrali globos namų auklėtinių ruošimo savarankiškam gyvenimui sistema”
Šį projektą parengė Vilniaus Caritas. Švenčionių Profesinio rengimo centras jame dalyvauja kaip partneris. Projekto trukmė – 2 metai. Jis tęsis iki 2011 m. balandžio 1 dienos.
Šis projektas pradėtas rengti išsiaiškinus, kad globos namų jaunuoliams trūksta žinių apie darbo paieškos būdus, apie profesijos pasirinkimą. Jie nesijaučia pasiruošę pradėti savarankišką gyvenimą, dažnai negali susirasti darbo.

Projekto esmę sudaro nuosekli globos namų jaunuolių palydėjimo į savarankišką gyvenimą ir darbo rinką programa. Procesas yra organizuojamas taip: 1 žingsnis: atliekami veiksmai jaunuolių „prisijaukinimui”. Vėliau kartu su jais sudaromas individualaus palydėjimo į savarankišką gyvenimą planas. Juo remdamiesi globos namų auklėtiniui pagal individualius poreikius  siūlome kitas  veiklas; 2 žingsnis yra skirtas aktyviam bei detaliai apgalvotam specialistų įsiterpimui į jaunuolio gyvenimą, siūlant asmenybės stiprinimo veiklas (individualius ir grupinius  užsiėmimus, intensyvaus patyrimo seminarus);3 žingsnis yra nukreiptas darbinių įgūdžių ugdymo ir amato – profesijos mokymo link. 4 žingsnyje siūloma veiklos, nukreiptos įdarbinimo link. 2009 m. balandžio 1 d. ŠPRC mokėsi 23 mokiniai, kurie yra arba buvo globos namų auklėtiniai. Jie dalyvauja šio projekto veiklose.  Baigiamųjų kursų mokiniai rengia individualius ugdymo planus, rašo kartu su socialiniais darbuotojais gyvenimo aprašymus ( CV). Darbuotojai jiems padės susirasti darbą ir  įsitvirtinti gyvenime. Kiti mokiniai dalyvauja savarankiškumą buityje skatinančiuose užsiėmimuose. 11 mokinių  dalyvavo trijų dienų patyrimo seminare. Juos individualiai konsultuoja dalyvaujantys projekte mokytojai.

Nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio projekto dalyvių skaičius padidėjo iki 30.

Nuo liepos 1 dienos pradėjo veikti tarpininkavimo centras. Jis teikia konsultacija mokiniams, globos namų auklėtiniams, kad jie galėtų lengviau įsitvirtinti darbo biržoje. Juos konsultuoja socialiniai darbuotojai. Projekte dirba 22 socialiniai darbuotojai ir psichologas.

Jūs taip pat gali sudominti
Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi
Naujienos

Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi

Lapkričio 10 dieną tikslinė Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių grupė vyko į Adutiškio miestelį Švenčionių rajono savivaldybėje, 28 km į rytus nuo Švenčionių, prie kelio Švenčionys – Pastovys, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Šiame miestelyje gyvena ir darbuojasi stambų bitininkystės ūkį sukūręs buvęs mokyklos absolventas Aleksandras Pupkevičius su savo šeima.

Skaityti daugiau »