Kuriame Lietuvos ateitį
Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo projektą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".
Facebook

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo projektą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra”.
Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-005.
Projekto pavadinimas: Mokymo bazės, skirtos pirminių įgūdžių įgijimui ir vėlesniam jų tobulinimui sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sukūrimas Švenčionių profesinio rengimo centre.
Projekto nauda ir rezultatai: Projektas skirtas užtikrinti Švenčionių profesinio rengimo centre teikiamų paslaugų kokybę, pagerinant praktinio mokymo bazę, reikalingą populiarių profesijų darbuotojų rengimui. Baze taip pat naudotųsi Švenčionių rajone esančios bendrojo lavinimo mokyklos, vykdančios technologijų
mokymą. Šiuo metu Švenčionių PRC turima praktinio mokymo bazė nėra pakankama šios veiklos įgyvendinimui. Įgūdžių tobulinimas būtų vykdomas sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Įgyvendinant projektą numatyta suremontuoti patalpas, kurios bus naudojamos automobilių kėbulų remontininkų praktiniam mokymui, taip pat įsigyta nauja mokymo įranga apdailininkų (statybininkų), automobilių kėbulų remontininkų, miško darbininkų, padavėjų-barmenų ir pardavėjų mokymui. Atnaujinta mokymo baze galės naudotis ne tik aukščiau išvardintų, bet ir kitų specialybių mokiniai, besimokydami kai kurių dalykų. Tęstinio mokymo programas
kasmet baigia 100-120 asmenų, jie taip pat turės galimybę naudotis šia baze. Įgyvendinus projektą pagerės profesijos mokytojų darbo sąlygos.
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2012-03-02
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2013-07-31
Suteikiamas finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtus valstybės biudžeto asignavimus. Lietuvai skiriama ES parama yra ilgalaikė investicija į ateitį.

Projekto “Mokymo bazės, skirtos pirminių įgūdžių įgijimui ir vėlesniam jų tobulinimui sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sukūrimas Švenčionių profesinio rengimo centre” vykdymas (paveikslėlių galerijoje)

Jūs taip pat gali sudominti
Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi
Naujienos

Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi

Lapkričio 10 dieną tikslinė Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių grupė vyko į Adutiškio miestelį Švenčionių rajono savivaldybėje, 28 km į rytus nuo Švenčionių, prie kelio Švenčionys – Pastovys, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Šiame miestelyje gyvena ir darbuojasi stambų bitininkystės ūkį sukūręs buvęs mokyklos absolventas Aleksandras Pupkevičius su savo šeima.

Skaityti daugiau »