Kuriame Lietuvos ateitį
Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo projektą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".
Facebook

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo projektą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra”.
Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-005.
Projekto pavadinimas: Mokymo bazės, skirtos pirminių įgūdžių įgijimui ir vėlesniam jų tobulinimui sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sukūrimas Švenčionių profesinio rengimo centre.
Projekto nauda ir rezultatai: Projektas skirtas užtikrinti Švenčionių profesinio rengimo centre teikiamų paslaugų kokybę, pagerinant praktinio mokymo bazę, reikalingą populiarių profesijų darbuotojų rengimui. Baze taip pat naudotųsi Švenčionių rajone esančios bendrojo lavinimo mokyklos, vykdančios technologijų
mokymą. Šiuo metu Švenčionių PRC turima praktinio mokymo bazė nėra pakankama šios veiklos įgyvendinimui. Įgūdžių tobulinimas būtų vykdomas sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Įgyvendinant projektą numatyta suremontuoti patalpas, kurios bus naudojamos automobilių kėbulų remontininkų praktiniam mokymui, taip pat įsigyta nauja mokymo įranga apdailininkų (statybininkų), automobilių kėbulų remontininkų, miško darbininkų, padavėjų-barmenų ir pardavėjų mokymui. Atnaujinta mokymo baze galės naudotis ne tik aukščiau išvardintų, bet ir kitų specialybių mokiniai, besimokydami kai kurių dalykų. Tęstinio mokymo programas
kasmet baigia 100-120 asmenų, jie taip pat turės galimybę naudotis šia baze. Įgyvendinus projektą pagerės profesijos mokytojų darbo sąlygos.
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2012-03-02
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2013-07-31
Suteikiamas finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtus valstybės biudžeto asignavimus. Lietuvai skiriama ES parama yra ilgalaikė investicija į ateitį.

Projekto “Mokymo bazės, skirtos pirminių įgūdžių įgijimui ir vėlesniam jų tobulinimui sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sukūrimas Švenčionių profesinio rengimo centre” vykdymas (paveikslėlių galerijoje)

Jūs taip pat gali sudominti
Švenčionių profesinio rengimo centro ERASMUS+ projekto Italijos Respublikoje mokinių ir mokytojų stažuotė
Naujienos

Švenčionių profesinio rengimo centro ERASMUS+ projekto Italijos Respublikoje mokinių ir mokytojų stažuotė

Newservice societa coperativa sociale yra Švenčionių profesinio rengimo centro partnerė įgyvendinant ERASMUS+ projektą. Projekto tikslas – stiprinti mokinių, mokytojų, darbuotojų profesinius ir bendruosius gebėjimus (ypač kalbų mokymąsi) ir centro gebėjimą vykdyti kokybiškus mobilumo projektus bei megzti kokybišką partnerystę. Šis partneris Italijoje yra naujas. Mūsų grupė: mokinės virėja Lolita Nasevičiūtė, padavėja-barmenė Renata Nasevičienė, dvi socialinio darbuotojo padėjėjos Olga Bukina, Larisa Čalkinienė ir lydintis mokytojas Romualdas Astrauka, dvi profesijos mokytojos Danutė Kavaliukaitė, Loreta Kazakevičienė bei centro direktorė Milda Gustienė – Vilniškė, vykome pirmą kartą. Mokinių stažuotės laikotarpis 04-28 – 05-27, mokytojų – 04-28 – 05-05 d.

Skaityti daugiau »
Atvirų durų diena Švenčionių profesinio rengimo centre
Naujienos

Atvirų durų diena Švenčionių profesinio rengimo centre

2022 m. gegužės 11 dieną, Švenčionių profesinio rengimo centre vyko atvirų durų dienos renginys. Į šį renginį buvo atvykę mokiniai su mokytojomis iš Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo, Ignalinos Česlovo Kudabos ir Pabradės „Žeimenos“ gimnazijų. Taip pat dalyvavo ir Švenčionių PRC devintokai bei dešimtokai.

Skaityti daugiau »