Pradzia

Virėjas

Programos valstybinis kodas
P43101304 arba T43101304
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: P43101304 arba T43101304
Suteikiama kvalifikacija: virėjas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.