Ugymas
karjerai

Veikla

Mokiniams
Mokytojams
Tėvams
Darbdaviams

01

Veikla

Projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)‘‘

Nuo 2013 m. sausio mėn. mokykla dalyvauja Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme”, ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros  kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

Visa informacija apie projektą yra: www.mukis.lt

Mokyklos karjeros koordinatorė D. Ankėnienė

Kab.:  13

El. P.: dankeniene@gmail.com

Tel.: 8 601 27545

02

mokiniams

Individualus konsultavimas

Kaip planuoti savo karjerą? Esi įgijęs profesiją ir nori studijuoti toliau. Padėsime tau išsiaiškinti, kokiose kolegijose ar aukštosiose mokyklose ir kokias programas gali studijuoti. Turi klausimų dėl gyvenimo aprašymo (CV), kreipkis į ugdymo karjerai koordinatorių – patarsime.

Padėsime pasiruošti pokalbiui su darbdaviu. Išsamiau susipažinsite  su profesijų pasauliu, situacija darbo rinkoje, internetiniais puslapiais, susijusiais su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis.

Renginiai grupėms

Renginių metu mokiniai susipažįsta su profesinės karjeros planavimo etapais, tyrinėja profesinės karjeros galimybes, mokosi susieti gautą informaciją apie profesijas, studijas. Mokiniai supažindinami su informacija, kuri padeda planuoti būsimą profesinę karjerą.

Į jūsų klausimus atsakysime:

dankeniene@gmail.com

Tel.: 8 601 27545

03

mokytojams

Gerbiami Mokytojai, karjeros specialistai,

Prašytume informuoti savo mokinius pasinaudoti Švenčionių profesinio rengimo centro siūlomomis ugdymo karjerai paslaugomis pagal Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį.

Ugdymo karjerai paslaugos

Ankstyvasis profesinis orientavimas

Renginių metu jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams suteiksime pradines žinias apie profesijas, o praktinių užsiėmimų metu supažindinsime su įvairiomis specialybėmis.

Progimnazijų ir gimnazijų mokiniams.

Mokiniai informuojami apie Švenčionių profesinio rengimo centre vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas.

7 – 8 klasių mokiniams.

Mokiniai supažindinami su  atskirų specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebima praktinė veikla.

9,  10, 12 klasių mokiniams.

Mokinių profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai dalyvauti įvadiniuose pasirinktos specialybės praktiniuose mokymo užsiėmimuose.

Informacija ir paslaugos užsakomos telefonu: 8 601 27545 arba elektroniniu paštu: dankeniene@gmail.com

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams:

1. “Automobilių kėbulų detalių lyginimas”  (8 – 10 klasių mokiniams).

(Pažintis su automobilių kėbulų remontininko mokymo programa).

2. “Automobilių kėbulų detalių glaistymas”  (8 – 10 klasių mokiniams).

(Pažintis su automobilių kėbulų remontininko mokymo programa).

3. “Automobilių kėbulų detalių suvirinimas pusautomačiu” (8 – 10 klasių mokiniams).

(Pažintis su automobilių kėbulų remontininko mokymo programa).

 1. “Miškas ir aplinka” (8 – 10 – 12 klasių mokiniams).

(Pažintis su miško darbininko programa).

 1. “Motorinių pjūklų panaudojimas medienos ruošoje”  (8 – 10 – 12 klasių mokiniams).

(Pažintis su miško darbininko programa).

 1. “Aš – pardavėjas”  (12 klasių mokiniams).

(Pažintis su pardavėjo mokymo programa).

 1. “Dažau gražiai” (mokiniams nuo 14 metų).

(Pažintis su apdailininko (statybininko) mokymo programa).

 1. “Mokausi tinkuoti” (8 – 10 – 12 klasių mokiniams).

(Pažintis su apdailininko (statybininko) mokymo programa).

 1. “Kulinarinis kelias su šaukštu ir šakute” (8 – 10 klasių mokiniams).

(Pažintis su virėjo mokymo programa).

 1. “Aš padavėjas – barmenas” (8 – 10 klasių mokiniams).

(Pažintis su padavėjo – barmeno mokymo programa).

 1. “Klijavimas plytelėmis graži ir ilgalaikė apdaila” (8 – 10 – 12 klasių mokiniams).

(Pažintis su apdailininko (statybininko) mokymo programa).

 1. “Socialinio darbuotojo padėjėjas – pagalbos žmogui specialistas” (10 – 12 klasių mokiniams).
 2. “Supažindinimas su automobilio sistemomis ir jų darbu” (10 – 12 klasių mokiniams).

(Pažintis su automechaniko mokymo programa).

 1. “Ne šventieji puodus lipdo” (8 – 12 klasių mokiniams).

(Pažintis su smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programa).

Ugdymas karjerai

04

Tėvams

Teikiama informacija mokinių tėvams šiomis temomis:

 • Profesijos ir mokymosi programos pasirinkimas.
 • Stojimo sąlygos ir priėmimo tvarka į Švenčionių profesinio rengimo centrą, kitas Lietuvos profesines ir aukštąsias mokymo įstaigas.
 • Situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės.

Į jūsų klausimus atsakysime: elektroniniu paštu: dankeniene@gmail.com Tel: 8 601 27545

Vadovas Tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

05

Darbdaviams

Švenčionių profesinio rengimo centre rengiami darbininkai pagal 10  profesinio mokymo programų. Prieš įsijungdami į darbo rinką, mokiniai atlieka gamybinę praktiką įvairiose rajono įmonėse. Tai puiki galimybė verslo įmonėms ir įstaigoms priimti būsimuosius specialistus į savo įmones atlikti,įvertinti jų profesinius, bendruosius gebėjimus.Baigdami Švenčionių PRC mokiniai dalyvauja kompetencijų patikrinime. Verslo įmonių atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojant mokinių  kompetencijų vertinimą.
Naudingos nuorodos