Pradzia
Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija - vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų. Šiuo metu Švenčionių profesinio rengimo centre mokiniai mokosi apdailininko, automobilių kėbulo remontininko, automobilių mechaniko, transporto priemonių remontininko, miško darbininko, padavėjo ir barmeno, socialinio darbuotojo padėjėjo, finansinių paslaugų teikėjo, virėjo mokymo programų, vykdomos tęstinio mokymo programos. Be profesinių kompetencijų mokiniams suteikiamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas. ŠPRC nuolat atnaujina ir papildo pirminio profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Gimnazijos skyrius

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Neformalusis ugdymas
Plačiau

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas

Suteikiame profesinę kvalifikaciją
Plačiau

Vairavimo mokykla

Ugdymas karjerai

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
Plačiau

Tradicijos. Šventės. Projektai

Vykdomos įvairios neformaliojo ugdymo veiklos
Plačiau

Bendrabutis

Susipažinkite su profesijomis?

Miško darbuotojas

Gal nori mokytis miško darbininko profesijos? Tuomet Švenčionių profesinio rengimo centro miško darbininko profesija yra kaip tik tau. Registracija per LAMA BPO sistemą

Nuoroda į LAMA BPO

Apdailininkas

Apdailininko profesija labai paklausi darbo rinkoje.
Šią mokymo programą vykdo ir Švenčionių profesinio rengimo centras.
Kviečiame rinktis šią mokymo programą.
Registracija LAMA BPO sistemoje

Nuoroda į LAMA BPO

Automobilių kėbulų remontininkas

Švenčionių profesinio rengimo centras kviečia rinktis automobilių kėbulų remontininko ir technikos priemonių remontininko profesijas. Registracija per LAMA BPO sistemą

Nuoroda į LAMA BPO

Padavėjas ir barmenas

Viena iš siūlomų Švenčionių profesinio rengimo centro profesijų yra padavėjas ir barmenas. Registracija per LAMA BPO sistemą.
Priimami mokiniai po 10 klasių. Programa su viduriniu ugdymu.

Nuoroda į LAMA BPO

Virėjas

Viena iš siūlomų Švenčionių profesinio rengimo centro profesijų yra virėjas. Gal nori mokytis ir tu?
Registracija per LAMA BPO sistemą.
Priimami mokiniai po 12 klasių.

Nuoroda į LAMA BPO

Socialinio darbuotojo padejėjas

Kviečiame susipažinti su socialinio darbuotojo mokymo programa.
Registracija per LAMA BPO sistemą

Nuoroda į LAMA BPO

Finansinių paslaugų teikėjas

Švenčionių profesinio rengimo centras kviečia rinktis finansinių paslaugų teikėjo profesiją. Registracija per LAMA BPO sistemą

Nuoroda į LAMA BPO
Pradzia

Švenčionių PRC gavo paramą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui ,,Švenčionių profesinio rengimo centro profesinio mokymo (-si) infrastruktūros plėtra“

Parama gauta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0006.

Švenčionių profesinio rengimo centras teikdamas profesinio mokymo paslaugas, susiduria su šia problema – nepatenkintas socialinės gerovės, inžinerijos ir inžineriniės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų poreikis, nes neišnaudojamos socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų profesinio mokymo galimybės. Mokyklos tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės sričių profesinio mokymo programas. Kad šį tikslą pasiekti Švenčionių profesinio rengimo centras numato įsigyti: a) profesiniam mokymui vykdyti pagal socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, b) profesiniam mokymui vykdyti pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, c) profesiniam mokymui vykdyti pagal miškininkystės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas. Todėl mokykla tikisi, kad įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 500000,00 Eur. Projekto trukmė nuo 2020 m. sausio 27 d. iki 2021 m. liepos 27 d.

Švenčionių profesinio rengimo centro mokiniai ir mokytojai dalyvauja projektuose

Paskutinės naujienos

Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi

Susitikimas su buvusiu mokyklos absolventu Aleksandru Pupkevičiumi

Lapkričio 10 dieną tikslinė Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių grupė vyko į Adutiškio miestelį Švenčionių rajono savivaldybėje, 28 km į rytus nuo Švenčionių, prie kelio Švenčionys – Pastovys, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Šiame miestelyje gyvena ir darbuojasi stambų bitininkystės ūkį sukūręs buvęs mokyklos absolventas Aleksandras Pupkevičius su savo šeima.

Skaityti daugiau »
Pradzia

KEIČIAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS

Pažymėjimo keitimui reikalingi šie dokumentai:

  • motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  • medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
  • 1 nuotrauka 3×4.​

Informacija teikiama: mob. tel. 8 679 83509, el. paštu ilona.dic@gmail.com Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

INFORMACIJA NORINTIEMS ĮGYTI TEISĘ VAIRUOTI KETURRAČIUS MOTOCIKLUS IR MOTORINES ROGES

Vadovaujantis Lietuvos kelių policijos tarnybos pateikta nuomone į Švenčionių profesinio rengimo centro raštą ( į 2021-02-11, Nr. SD-45) pateikiame informaciją norintiems vairuoti keturračius motociklus ir motorines roges.

Priėmimas

2022 m. į Švenčionių profesinio rengimo centrą priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą baigusieji 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 arba 12  klasę (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

Mokiniai neturintys pagrindinio išsilavinimo priimami mokytis į dažytojo tinkuotojo mokymo programą.  Prašymai priimami per LAMA BPO .

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Kviečiame mokytis

Rašykite mums

Klauskite, siūlykite, rašykite atsiliepimus, etc.

rawpixel-778690-unsplash

Tęstinis mokymas

Mokome ūkininkus, rengiame traktorininkų kursus, kitos mokymo programos

Veiksmai

įvykus avarijai

Astravo AE

Pradzia

Nuorodos

clock
Pamokų trukmė ir pietų laikas
Savaičių tvarkarastis
Savaičių tvarkaraštis
Pradzia
Pamokų tvarkaraštis
Pradzia
Mes facebooke